Czy lokata progresywna się opłaca?

Banki detaliczne wprowadzają na rynek lokat bankowych wiele interesujących produktów, do których zalicza się na pewno lokata progresywna. Na czym polega konkretnie jej działanie, czy daje faktycznie zarobić i w jaki sposób analizować tak nietypowe instrumenty bankowości detalicznej? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule. Wejdź na http://www.najlepszebanki.eu/ i sprawdź, który bank ma najlepsza ofertę.

Wprowadzenie do analizy lokat progresywnych w bankowości detalicznej

Banki nie bez powodu wprowadzają różnorodne usługi oszczędnościowe. Dają klientom najczęściej złudzenie wysokiej opłacalności. Doradcy finansowi nowościami przyciągają laików ekonomicznych lub osoby mało doświadczone, skłonne do oddania wypracowanych nadwyżek finansowych w ręce, tzw. specjalistów bankowości. Czytelnik powinien mieć świadomość marketingowych praktyk banków, a jednocześnie powinien umieć analizować każde narzędzia oszczędnościowe od absolutnych podstaw na bazie niezbędnych wskaźników ekonomicznych. Powyższe informacje lepiej oddadzą uwarunkowania najpopularniejszej obecnie na rynku oszczędnościowym lokaty progresywnej.

Na czym polega główne założenie lokaty progresywnej? 

Progresja to nic innego, jak postępowanie wzrostu z okresu na okres. W lokacie progresywnej oprocentowanie oszczędności powiększa się wraz z miesiącami upływającymi od momentu jej założenia. Na początku oprocentowanie jest oczywiście niesamowicie niskie, a dopiero w ostatnim okresie rozliczeniowym najwyższe. Rzadko można spotkać lokaty progresywne trwające krócej niż rok. Banki niestety nie wyliczają nigdy realnej stopy oprocentowania, ale podczas reklamowania lokat progresywnych nastawiają się na ostatnie liczby wynoszące nawet do ośmiu lub kilkunastu procent. Warto zaznaczyć, że realny zysk z lokaty dotyczy uśrednienia okresów. Wysokie oprocentowanie tylko w jednym miesiącu niewiele tak naprawdę zmienia dla całości wyniku. Świadomość tego pozwoli znacznie lepiej oceniać ofertę lokat bankowych w nowoczesnych strukturach instytucji finansowych.

Funkcje marketingowe lokaty progresywnej

Niektóre banki dzielą lokaty progresywne na wiele mniejszych jednostek, a tym samym umożliwiają zamknięcie zobowiązania bez straty dotychczasowych odsetek w dowolnym terminie. Niektóre banki natomiast pozwalają na dodawanie dodatkowych oszczędności do bieżącego kapitału, aby zyskać nowe możliwości w kreowaniu oprocentowania. Takie praktyki banki stosują szczególnie na zachodzie. W takich warunkach progresja ma duże znaczenie motywacyjne. Człowiek chętniej dokłada do skarbonki, jeżeli ma świadomość zysku w niedalekiej przyszłości. Aby ocenić ekonomiczną wartość lokaty progresywnej musisz dodać całą tabelę oprocentowania i podzielić przez okresy rozliczeniowe. W ten sposób otrzymasz uśrednioną wartość. Ta niestety nie zawsze okazuje się wysoka, a wręcz porażająco niska. Banki wykorzystują lokaty progresywne głównie w celach marketingowych, szokując ogromnym oprocentowaniem w ostatnim miesiącu rozliczeniowym.