Najciekawsze rodzaje lokat bankowych i ich charakterystyka

Posted January 27, 2017

Lokata bankowa to najpopularniejszy produkt występujący w bankach detalicznych oraz tzw. SKOKach. Lokata bankowa to nie jest jednak narzędzie jednolite. Często lokaty bankowe różnią się strukturą odsetek, a także innymi warunkami ich założenia. Dzięki różnorodności klient ma większe szanse na wybranie lokaty idealnie dopasowanej do poziomu dotychczasowych oszczędności. W artykule poznasz najciekawsze rodzaje lokat bankowych wraz z ich profesjonalnym omówieniem.

Lokata denominowana

Akurat lokata denominowana jest związana z oszczędnościami w walutach obcych. Możesz wybrać ofertę banku krajowego lub międzynarodowej instytucji, chociaż w tym drugim przypadku narażasz się na znacznie wyższe koszty. Lokata denominowana to szczególny rodzaj produktu oszczędnościowego, w którym naturalnie występuje ryzyko wzmocnienia lub osłabienia waluty na rynkach międzynarodowych. Umocnienie waluty oraz dodatkowe oprocentowanie z lokaty stawia inwestora w pozytywnej sytuacji. Niestety lokaty denominowane ze względu na wysokie koszty wymiany pieniądza nie zdobywają zbytniej popularności. To jednak pewna ciekawostka dla inwestorów poszukujących długoterminowych lokat.

Lokata o charakterze progresywnym

Lokata progresywna promuje w dużym stopniu lojalność wobec konkretnego banku detalicznego. Im dłużej oszczędzasz, tym większe oprocentowanie otrzymujesz z każdym miesiącem. W niektórych lokatach progresywnych możesz dokładać pieniądze w cyklu comiesięcznym, bez straty dotychczasowych warunków oszczędzania. Takie podejście jest całkiem niezłe, biorąc pod uwagę potencjał procenta składanego. Tabela progresji lokaty bankowej jest zazwyczaj dostępna w regulaminie. Zapoznaj się z nią i obliczaj zawsze średnie oprocentowanie lokaty progresywnej w całym okresie jej utrzymywania. W ten sposób uzyskasz informację o realnym oprocentowaniu.

Lokata strukturyzowana, często lokata inwestycyjna

Lokata strukturyzowana daje mały, ale pewny zysk, natomiast pozwala na podjęcie ryzyka dotyczącego kształtowania wybranych instrumentów pochodnych. Zysk z lokaty strukturyzowanej jest powiązany wyraźnie z rynkiem kapitałowym. Taka lokata staje się zatem instrumentem typowo inwestycyjnym, a wręcz w większości przypadków spekulacyjnym. Rzadko jednak opłaca się zakładać podobne lokaty ze względu na dodatkowe koszty prowizji i pośrednictwa.

Lokata negocjowana

Zwyczajowo lokaty negocjowane są dostępne dopiero dla klientów od pewnego poziomu oszczędności. To najczęściej 200 000 – 500 000 złotych. Niektóre banki detaliczne stosują negocjowane warunki już od małych kwot, ale to raczej niezbyt korzystna perspektywa dla klienta. Dopiero przy większym kapitale negocjacje z instytucjami finansowymi wykazują sens ekonomiczny. Wtedy oprocentowanie wzrasta nawet o kilka punktów procentowych. Często całe rodziny składają razem oszczędności, aby móc negocjować nowe warunki oprocentowania. Przemyśl koniecznie wskazany pomysł.

Jakie lokaty bankowe interesują cię najbardziej?

Różnorodność lokat bankowych to bardzo dobra cecha. Na rynku lokat bankowych występuje wiele grup klientów. Ci, którzy posiadają niewielkie oszczędności, klasa średnia (stopniowo zanikająca) oraz klienci premium z naprawdę solidnym, rentierskim wręcz majątkiem. Oczywiście przy odpowiednim kształtowaniu oszczędności i stylu życia jesteś w stanie przechodzić między wskazanymi grupami, a tym samym generować jeszcze większe odsetki. Inwestuj w różne rodzaje lokat bankowych i po prostu oceniaj samodzielnie ich wydajność, a w końcu wybierzesz ulubiony produkt oszczędnościowy.