Jak zadłużają się Polacy?

Transformacja gospodarcza Polski wymusiła konsumpcyjny styl życia, często oparty na zadłużeniu krótko i długoterminowym. Około 80% gospodarstw domowych miało do czynienia z pewnymi formami kredytowania potrzeb konsumpcyjnych, a nawet inwestycyjnych. Jak wygląda profil kredytobiorcy w kraju?

Emocjonalne zadłużenie pociąga za sobą wysokie koszty spłaty

Polacy zadłużają się raczej emocjonalnie, także podczas wizyt w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie występują największe prowizje i koszty dodatkowe. Ze względu na zmiany prawne dotyczące kosztów pozaodsetkowych spadło ryzyko podpisywania podobnych umów, chociaż wymuszanie ubezpieczenia to dalej popularna praktyka. Pamiętaj, że przy kredycie gotówkowym nie musisz zgadzać się na ubezpieczenie. To usługa absolutnie dobrowolna przy potwierdzonym, legalnym źródle dochodu. Pośrednik nie może warunkować udzielenia kredytu gotówkowego od wyboru konkretnego ubezpieczenia, najczęściej najdroższego. Wartość zadłużenia pod koniec 2018 za Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor to prawie 80 mld złotych. Duży problem występuje przy niespłacanych w terminie zobowiązaniach, chociaż ustawa o kredycie konsumpcyjnym doczekała się istotnej aktualizacji. Banki, a także inne instytucje obsługujące pożyczki gotówkowe nie mogą narzucać lichwiarskich kosztów windykacyjnych, nietypowych opłat.

Co się dzieje na rynku kredytów gotówkowych w 2019 roku?

Niewielu Polaków oszczędza z dużym prawdopodobieństwem przez niskie stopy procentowe i brak zaufania do rynku kapitałowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po kredyt gotówkowy sięga się najczęściej w sytuacjach kryzysowych. W ostatnich latach nastąpiło wyraźne przejście z chwilówek występujących w sektorze parabankowym na kredyty gotówkowe z banków detalicznych. Popyt na kredyt rośnie wyraźnie wraz z tendencjami konsumpcyjnymi, zmianą stylu życia. W 2019 roku kredyty gotówkowe stają się większe. To pokłosie programu socjalnego 500+, niskich stóp procentowych, obniżenia bezrobocia, ale tylko w niektórych regionach kraju. Polacy za BIG boją się dużych zobowiązań. Wolą więcej małych kredytów gotówkowych niż jeden duży, co uniemożliwia sprawne planowanie budżetu domowego.

Zmiany prawne korzystne dla kredytobiorców

Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych, automatyzacja analizy wniosków kredytowych, oczyszczenie branży z nieuczciwych podmiotów pożyczkowych przez rejestr KNF to tylko niektóre z bardziej technicznych przykładów, które odświeżyły rynek kredytów gotówkowych w ostatnich latach. Rosnące statystyki potwierdzają prawidłowy trend w udzielaniu pożyczek gotówkowych.