Kredyty gotówkowe

Główne czynniki ryzyka przy zaciąganiu pożyczki krótkoterminowej

O pożyczkach krótkoterminowych, tzw. chwilówkach mówi się różnie. Dla młodych ludzi to idealne uzupełnienie budżetu, jednak stosunkowo drogie, bez ustalenia rozsądnych limitów kosztów pozaodsetkowych. Od lat dziewięćdziesiątych przez nieuczciwe parabanki wiele rodzin straciło majątek budowany przez pokolenia. Warto jednak zauważyć, że podpisanie umowy kredytowej to czynność dwustronna. Kredytobiorca i kredytodawca otrzymują dokument do wglądu, a zatem podpisywanie lichwiarskich zobowiązań to w dużym stopniu brak świadomości funkcjonowania rynku kredytowego. W artykule poznasz główne czynniki ryzyka związane z zaciąganiem pożyczek krótkoterminowych (chwilówek).

Czynniki ryzyka w segmencie kredytów krótkoterminowych

Rynek kredytowy kształtuje się według norm makro i mikroekonomicznych. Najważniejsze ryzyko w sektorze dotyczy ewolucji norm prawnych. Przy liberalnym, mocno nieszczelnym prawie udzielanie pożyczek lichwiarskich związanych z celowym przejmowaniem majątków za bezcen to popularna praktyka. Przy optymalizacji ustaw i dzięki rozsądnym ustaleniom w limitach kosztów podstawowych i pozaodsetkowych kłopot lichwy znika z gospodarki. Ustawa o kredycie konsumenckim, większy nadzór KNF, postępujące prace nad zróżnicowaniem kosztów pozaodsetkowych, zmiana prawna funkcjonowania parabanków ze zwykłych działalności gospodarczych na spółki z dużym kapitałem początkowym to praktyki ograniczające ryzyko dla przeciętnego klienta parabanków. Limity kosztów pozaodsetkowych to kluczowa ochrona dla kredytobiorców. Kolejny czynnik ryzyka to zmiana stóp procentowych. Akurat stopy procentowe uzależnia polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. Przy niskich stopach procentowych płacisz naturalnie mniej za kredyt. Przy wysokich stopach procentowych zobowiązanie, nawet krótkoterminowe rzadko się opłaca.

Kontrola umowy i wiarygodności parabanku

W wielu raportach dotyczących rynku kredytowego daje się zauważyć tendencję do podpisywania umów kredytowych w ciemno przez klientów. To duży błąd. Formularz informacyjny, a także wzór umowy warto przestudiować w domowym zaciszu. Przy analizie umowy przyda się określenie ewentualnych klauzul niedozwolonych i kwestii zabezpieczeń. Jeżeli jednak podpiszesz mało korzystne zobowiązanie masz ustawowe dwa tygodnie na wyjście, bez tłumaczeń. Ważny czynnik ryzyka to również monopolizacja całego rynku. Monopolizacja to najczęściej wzrost kosztów dla klienta indywidualnego i właściciela działalności gospodarczej. Monopolista charakteryzuje się też większym naciskiem na poprawki polityczne (lobbowanie wielu grup społecznych). Na rynku kredytowym masz do czynienia z wieloma podmiotami. Niektóre z nich nie podlegają żadnym regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego, co zdecydowanie wywołuje dyskomfort przy podpisywaniu umowy. Musisz wiedzieć dokładnie z kim współpracujesz. Lista ostrzeżeń KNF to dobre narzędzie, aby określić mniej więcej uczciwe parabanki.

Zobacz także:  Komfortowy zastrzyk finansowy czyli kredyt gotówkowy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.