Główne obowiązki kredytodawcy

Udzielanie pożyczek krótkoterminowych, czy długoterminowych to odpowiedzialność banków detalicznych, a coraz częściej również firm pożyczkowych. Czy kredytodawca działa ponad prawem? Oczywiście nie, a przepisy zmieniają się stosunkowo dynamicznie, co nakłada na kredytodawców wiele dodatkowych obowiązków. Kredytobiorca z tego powodu nie jest narażony na problemy formalne i może bezpiecznie korzystać z kredytów gotówkowych i innych form zobowiązań. W artykule zapoznasz się z kluczowymi obowiązkami kredytodawców na krajowym rynku.

Czego można się spodziewać po kredytodawcy?

Każdy kredytodawca na rynku krajowym jest zobowiązany do podawania szczegółowej, a przede wszystkim w pełni jasnej informacji o kredycie gotówkowym, czy innych formach zobowiązań. Co oznacza zrozumiała informacja? Kredytobiorca nie może mieć wątpliwości, z jakich narzędzi zadłużeniowych korzysta. Jednoznaczność informacji kredytowej dotyczy nie tylko rozmowy z doradcą w instytucji finansowej, ale również wszystkich form reklamowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje dokładnie zgłaszane podejrzenia kredytobiorców odnośnie manipulacji ofertami. Można uznać, że rynek kredytowy w ostatnich latach pod względem dopełnienie obowiązków kredytodawców uległ mocnej poprawie. Kredytodawca informuje kredytobiorcę o stopie oprocentowania i wszystkich opłat związanych ze spłatą kredytu. W ten sposób dokładnie wiesz, ile zapłacisz w konkretnym terminie podpisania umowy kredytowej. Ukrywanie opłat jest przy aktualnych przepisach prawnych praktycznie niemożliwe. Jeżeli natomiast występuje, wtedy kredytobiorca bez problemu wygra sprawę przed sądem. Rozwiązywanie nieuczciwych umów kredytowych to już popularna praktyka. Kredytobiorca powinien ponadto zestawiać oferty według reprezentatywnych, czyli krótko mówiąc realnymi przykładami. W ten sposób kredytobiorca może mniej więcej porównać własne perspektywy spłaty w odniesieniu do zdolności kredytowej gospodarstwa domowego.

Więcej obowiązków kredytodawcy niż kredytobiorcy

Widać wyraźnie zwiększenie obowiązków informacyjnych ze strony kredytodawców. Kredytobiorca ma jedynie spłacać kredyt w terminie i wydawać instytucji finansowej na życzenie dodatkowe dane o wartości zabezpieczeń. Wszystkie obowiązki kredytodawców dobrze wyjaśnia ustawa o kredycie konsumenckim, a także prawo bankowe. Ważna kwestia to dokładne powiadamianie klienta banku detalicznego o ryzyku, jakie występuje podczas spłaty zobowiązania. Kredytobiorca ma ponadto prawo do zabrania projektu umowy kredytowej do domu. Z umową zapoznasz się zatem w idealnych warunkach, bez żadnego pośpiechu. Wskazane obowiązki dotyczą nie tylko banków detalicznych, firm pożyczkowych, lecz w dużym stopniu niezależnych pośredników rynku kredytowego. Dobra ochrona kredytobiorcy i jasne obowiązki kredytodawcy gwarantują stabilny rozwój sektora kredytów gotówkowych.

Obowiązek kredytodawcy to zabezpieczenie interesów kredytobiorcy

Każdy kredytobiorca, który zgłasza się do instytucji finansowej ma większą pewność prawną. Ustawa o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, nadzór Narodowego Banku Polskiego nad bankami detalicznymi to tylko niektóre z najważniejszych przykładów poszukiwania elementarnych zasad funkcjonowania kredytodawców na krajowym rynku. Dzięki spełnieniu wytycznych prawnych przez kredytodawców kredytobiorca ma znacznie lepsze, przede wszystkim bezpieczne warunki spłaty nawet długoterminowego zobowiązania. Co myślisz o obowiązkach kredytodawców na krajowym rynku?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.